ASIA AWARDS 2022 - SESSION 5 - 4 OUROS

OURO:

Always on Friday Pinot Noir red 2020 - Vinho Regional Lisboa
Aluado Chardonnay white 2021 - Vinho Regional Lisboa
Aluado Alicante Bouschet red 2021 - Vinho Regional Lisboa
Aluado Reserva Alicante Bouschet red 2019 - Vinho Regional Lisboa